Informacje dotyczące korzystania z biblioteki szkolnej od dnia 25.05.2020

Biblioteka szkolna uprzejmie informuje,że od dnia 25 maja 2020 ze względów bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiczną swoją działalność będzie prowadzić w ograniczonym zakresie.

  1. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko 1 czytelnik w maseczce ochronnej ( przyłbicy, apaszce). Pozostali powinni czekać na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów.
  2. Czytelnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
  3. Pracownik biblioteki będzie zaopatrzony w maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki ochronne.
  4. Każdorazowo po opuszczeniu przez czytelnika biblioteki pracownik będzie dezynfekował stoliki, na których leżały książki oraz klamki drzwi wejściowych do biblioteki.
  5. W bibliotece obowiązuje brak wolnego dostępu do półek z książkami. Księgozbiór biblioteczny nie będzie udostępniany.
  6. Czytelnia i kącik malucha będą nieczynne.
  7. Biblioteka przyjmuje tylko zwroty wypożyczonych książek, które składane będą w osobnym miejscu i poddane 7-dniowej kwarantannie.Książki można zwracać w poniedziałek,środę,piątek w godzinach 8.30-12.00
  8. Podręczniki szkolne należy zwrócić do biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu roku szkolnego tj. 22 czerwca do 25 czerwca 2020.
  9. Klasy ósme oddają podręczniki w dniu 22 czerwca 2020 w godzinach 8.30 – 10.00.

Naturalnie o wszystkich zaistniałych sytuacjach będę informowała na bieżąco.
Z wyrazami szacunku Renata Nowak