Stanowisko Dyrekcji SP1 Krzeszowice w sprawie pracy szkoły w okresie pandemii Covid-19

Szanowni Państwo!

W związku z pandemią Covid-19 moim obowiązkiem jest przypomnienie wszystkim, że wciąż obowiązują obostrzenia i rekomendacje MEiN, MZ i GIS, których staramy się przestrzegać na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Wciąż obowiązuje zatem dezynfekcja rąk, maseczki , wietrzenie klas i częste mycie rąk. Nie dyskutują z tym ani pracownicy szkoły ani uczniowie, a nauczyciele uświadamiają dzieci i młodzież, jakie korzyści przynosi współpraca i dbałość o zdrowie.

Jestem świadomy, że nie wszyscy popierają te działanie i jawnie protestują, powołując się na konstytucyjne prawa. Proszę mi wierzyć – szanuję prawo do innego zdania, wolność człowieka i jego poglądów.  Nasza szkoła od zawsze była otwarta na rozmowę i konstruktywną dyskusję.  Zawsze też szukała bardziej tego, co nas łączy, a nie co nas dzieli. Mamy zatem wspólną przestrzeń nauki i pracy, wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom bezpieczeństwo, godne warunki do rozwoju i samorealizacji. Chcemy też, żeby nasze dzieci wyrosły na odpowiedzialnych i świadomych obywateli.  Zdecydowana większość rodziców i uczniów szanuje zasady, które wprowadziliśmy w związku z zagrożeniem epidemicznym, a osoby o innych poglądach nie zaznały kar ani upomnień. Musicie mieć jednak Państwo świadomość, że inne dzieci mogą chcieć unikać kolegi/koleżanki bez maseczki. Będą chciały zachować bezpieczny dystans, a to może doprowadzić do izolacji od grupy rówieśniczej. Zresztą – samo dziecko może czuć się niezręcznie, a „inność” wcale nie będzie komfortem.

Oczywiście – wszyscy mamy prawo wyboru, ale musimy też liczyć się z konsekwencjami.  Dla dzieci, szczególnie małych, mogą być one bolesne i niezrozumiałe, ale w tym przypadku to dorośli biorą je na swoje sumienie.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach będzie przestrzegać obostrzeń w czasie pandemii Covid-19 ufając, że rekomendowane zasady zostały opracowane przez specjalistów dbających o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, ale nie odtrąci nikogo, kto myśli inaczej.

Dyrektor

Sławomir Burek

Możliwość komentowania została wyłączona.