10.02.2022: Zapraszamy na wywiadówki oraz spotkania z nauczycielami

W czwartek 10.02.2022 planowane są spotkania z wychowawcami, które z powodu sytuacji epidemicznej odbędą się w formie zdalnej.
Rodzice logują się do aplikacji Teams na konto dziecka. O szczegółach, spotkania poinformuje wychowawca każdej klasy.

Proponowany harmonogram dla zespołów klasowych :
Klasy I-IV godz 17:00
klasy V-VIII godz 18:00

Nauczyciele bez wychowawstwa są dostępni dla rodziców w godzinach 17:30-18:30 przez Teamsy.

Dyrekcja SP1 Krzeszowice