REKRUTACJA 2022/2023 / Набір на роботу

ZAPISY I REKRUTACJA DZIECI DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZESZOWICACH

Działając na podstawie Zarządzenia nr Nr 27/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice  z dnia  19 stycznia 2022 r roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2022/2023 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach ogłasza REKRUTACJĘ do klasy pierwszej szkoły podstawowej w terminie: od 01 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r do godz 15:00.

Wszelkie konieczne dokumenty  można pobrać w sekretariacie szkoły bądź ze  strony internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2022/2023.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach informuje, że od dnia 01.03.2022 r. do dnia 15.03.2022 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach.

Zapisów można dokonywać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22, od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1500.

Przypominamy, że obowiązek zapisu do szkoły dotyczy dzieci urodzonych w 2015 r. zameldowanych i zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach. W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do innej szkoły podstawowej, prosimy o podanie tej informacji do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie (tel. 12 257 92 40).

Druki zgłoszenia zapisu dziecka do pobraniaw sekretariacie szkoły przy ul. Długiej 22 lub ze strony internetowej szkoły:www.sp1krzeszowice.pl

REKRUTACJA DO KLASY I

Postępowanie rekrutacyjne dzieci zameldowanych i zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 19 stycznia 2022 r.  w terminie od 01 marca do 15 marca 2022 r. do godz. 1500.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dyrekcja SP1 Krzeszowice