Uroczystości upamiętniające 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej

We wrześniu uczniowie reprezentujący naszą szkołę w Poczcie Sztandarowym, wraz z Dyrektorem Sławomirem Burkiem oraz opiekunem Pocztu Sztandarowego Robertem Chochołem,  uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych:

1 września – uroczystości patriotycznej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krzeszowicach, upamiętniającej 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej – organizowanej  przez władze lokalne Krzeszowic

17 września – uroczystości patriotycznej przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu w Krzeszowicach, upamiętniającej ofiary napaści ZSRS na Polskę w 1939r.- organizowanej  przez władze lokalne Krzeszowic

Po okolicznościowych przemówieniach organizatorów uroczystości, uczniowie złożyli wiązanki na Grobie Nieznanego Żołnierza, pod Krzyżem Katyńskim oraz tablicą wmurowaną w budynek byłej szkoły podstawowej. Udział w uroczystościach umożliwił wyrażenie przywiązania do  Ojczyzny i regionu oraz szacunku wobec tradycji, historii i symboli narodowych.