Informacja od Rady Rodziców

Posiedzenie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców odbędzie się 22.09.2022 r o godzinie 19.00. Zapraszamy reprezentantów trójek klasowych. Przewodniczący – Pan Maciej Kluba