Konkurs: Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022 dla rodzin z dziećmi oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu„.

Nagrody zostaną rozdane w trzech kategoriach wiekowych 
1. rodziny dzieci w wieku przedszkolnym; 
2. uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III; 
3. uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII.

W każdej kategorii: 
I nagroda – 2000 pln
II nagroda – 1000 pln
III nagroda – 500 pln.

O KONKURSIE:

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, techniką zgodną z regulaminem, której tematem jest „Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”.

2. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 27 października 2022 r. wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej: www.konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

3. Organizator do dnia 13 listopada 2022 r. wyłoni w każdej kategorii prace, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny prac konkursowych. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o zakwalifikowaniu pracy do drugiego etapu i zobowiązani do przesłania oryginału pracy w nieprzekraczalnym terminie 22 listopada 2022 r. do sekretariatu konkursu: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin.

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2022 r. (godz. 15.00) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.