Bezpieczny Przejazd

Dzisiaj w naszej szkole Komisja Bezpieczeństwa w składzie: Katarzyna Wyznakiewicz i Paweł Wiszniewski, zorganizowała zajęcia „Bezpieczny Przejazd”, dotyczące edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gośćmi specjalnymi spotkania była Magdalena Mitońska – koordynator z ramienia kolei oraz pracownicy Straży Ochrony Kolei. Celem akcji było uświadomienie uczniom, dlaczego tak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez przejazdy drogowo – kolejowe, jakie obowiązują przepisy na przejazdach i jak ważna jest praca ludzi na kolei. 

Prezentacja i pokaz odbyły się w 4 grupach uczniowskich. W zajęciach uczestniczyły klasy: IB, IIA, IIIA, IVB, VB, VIC, VIIA

Organizacja warsztatów – Pani Katarzyna Wyznakiewicz i Pan Paweł Wiszniewski