Młodzi Pszczelarze

Zespół naszej szkoły, w składzie:

Kinga Bury (5c), Tomasz Gancarczyk (6b), Bartosz Grabowski (7a) zajął III miejsce w V Gminnej Olimpiadzie Pszczelarskiej

Ponadto indywidualnie Tomasz Gancarczyk został sklasyfikowany na 6 miejscu.

Serdecznie gratulujemy