Odwozy ze szkoły do Dębnika/Paczółtowic

Informujemy o zmianie godziny odwozów uczniów do Dębnika/Paczółtowic w piątki. Odwóz organizowany przez SP nr 2. Odjazd w każdy piątek o godzinie 15.40 spod naszej szkoły.