Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w KrzeszowicachJubileusz 125-lecia „Jedynki”

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz

Tak zacny jubileusz  to ważne święto dla szkoły i miasta, którego wielu mieszkańców jest absolwentami „Jedynki”.

Był  to dzień wspomnień i wzruszeń, często  spotkania po latach.  Odbyliśmy podróż sentymentalną w przeszłość,  do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. Już od progu holu głównego powitały nas okolicznościowe wystawy archiwalnych fotografii, kronik  oraz dokumentów z  życia szkoły, które przypomniały długą i ciekawą historię. Prezentowane były również  puchary i dyplomy uzyskane przez uczniów w zawodach sportowych. Mieliśmy również zaszczyt obejrzeć  wystawę obrazów byłej Dyrektorki Szkoły Elżbiety Nowak, które udostępnił nam syn, Konrad Nowak.

Z okazji jubileuszu istnienia najstarszej szkoły w Krzeszowicach w dniu 14 grudnia 2023 roku w szkole przy ulicy Długiej 22 odbyła się uroczysta akademia, którą Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk. 

O godzinie 17.00 rozpoczęły się główne uroczystości. Dyrektor Sławomir Burek przywitał zaproszonych gości i podziękował obecnym za serdeczność, wsparcie i poświęcony czas. Podkreślił, że bez współpracy z szeroko rozumianym  środowiskiem lokalnym, szkoła nie mogłaby funkcjonować. Złotymi Adasiami nagrodził więc tych, którym jest szczególnie wdzięczny za wieloletnią pomoc i pracę na rzecz placówki:

Wacława Gregorczyka – Burmistrza Gminy Krzeszowice

Beatę Banach – Skarbnika Gminy Krzeszowice

Barbarę Gój – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich

Barbarę Adamczyk – wieloletnią  Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich

Magdalenę Ciałowicz – Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Barbarę Nowak  – Małopolskiego  Kuratora  Oświaty

Barbarę Zgłobicką – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie

Marzenę Kubin – Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tenczynku

Jolantę Bursztyn – Kierownika Ośrodka Kuratorskiego nr 2

Ryszarda Piotrowskiego wieloletniego Dyrektora Gimnazjum i Szkoły Podstawowej       nr1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach

            Nie zabrakło też ciepłych słów ze strony gości, a „Jedynkę” odwiedzili przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich, absolwenci i emerytowani pracownicy. Nic więc dziwnego, że życzliwym wspomnieniom nie było końca. Szczególne podziękowania Dyrektor skierował do sponsorów, i to też nie dziwi, bo to właśnie dzięki ich hojności obchodom jubileuszu można było nadać tak wyjątkowy charakter. A należeli do nich

Maciej Piszczyński – dyrektor d.s. Produkcji

Jan Prusak – kierownik kopalni

Agnieszka Chechelska – Stańczyk – specjalista d.s. Administracji

Łukasz Koryczan – prezes

Mariusz Molik

Józef Godyń

Piotr Godyń

Waldemar Tarkowski

Paweł Skupień

 KANCELARIA NOTARIALNA S.C.

J. Damulewicz, W. Kapusta, K. Seweryn, M. Nowak, R. Wolański, Z. Butelska

Wojciech Smółka

Marcin Smółka

Grzegorz Gaj

Wojciech Borcz

Łukasz Nazimek

– FHU El-Instal

Bogusław Dziedziak

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny przygotowany  pod kierunkiem pani Doroty Mastalerz i Renaty Ciężkiej . Było to  wyjątkowe przedstawienie pt.: „Śladami Mickiewicza” nawiązujące do historii Polski i życiorysu poety. Scenografię opracowała i przygotowała pani Anna Wentrys-Kurdziel. Spektakl przeplatany był barwnymi występami tanecznymi w wykonaniu uczniów. Za choreografię  oraz przygotowanie tańca  do utworu A. Mickiewicza  „Świtezianka” odpowiedzialna była pani Agnieszka Ostachowska, a   pan Wojciech Kardas  wraz z uczniami opracował „Krakowiaka’.

Po zakończeniu głównych uroczystości goście mogli spokojnie zwiedzić przygotowane wystawy, zakupić  okolicznościową publikację „Jubileusz 125 lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach” przygotowaną przez zespół nauczycieli, odwiedzić kiermasz świąteczny przygotowany przez uczniów i oddać się wspomnieniom z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Wisienką na torcie tego dnia był wieczorny koncert absolwentów : Marcina Nowaka i Mikołaja Góralczyka.

To było niewątpliwie ważne, niezwykle świąteczne wydarzenie, dla wszystkich tych, których los połączył z „Jedynką”.

https://drive.google.com/drive/folders/1v3fo5odAHGbHRLL5zNuE4XJZoZG1yjVd?usp=sharing