KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAPISU DZIECKA NA OBIAD OD DNIA 02.01.2024 R. DO 20.06.2024 R.

Obiady od nowego roku kalendarzowego tj. 2024 r. będzie dostarczała do szkoły „Restauracja FRYKAS” Sławomir Karcz w Krzeszowicach.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rodziców o złożenie Deklaracji dotyczącej zapisu dziecka na obiad w okresie od 02.01.2024 r. do 20.06.2024 r.           

Deklarację należy przesłać na e-maila  slawek.karcz154@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2024 r. (W ciągu roku szkolnego można składać deklaracje z jednodniowym wyprzedzeniem).

Deklaracja dotyczy stałego żywienia w zadeklarowane dni do pobrania na stronie szkoły.

W razie nieobecności dziecka w szkole (choroba, wycieczka, itp.) zobowiązuję się powiadomić „Restaurację FRYKAS” o odwołaniu obiadu wysyłając sms-a (podając: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres odwołania obiadu) na nr tel. 518 480 004. każdego dnia w godz.  od 730 do 900 lub odebrać ze szkoły obiad w styropianowym opakowaniu do godz. 1530.

Zmienia się sposób opłat za obiady.

Kwota do zapłaty za obiady będzie wysyłana SMS – em wraz z terminem płatności przez pracownika „Restauracji FRYKAS” na nr telefonu komórkowego podanego w deklaracji przez rodzica/opiekuna na początku każdego miesiąca (płatność za dany miesiąc do 15-ego).

Ewentualne zwroty należności za odwołane obiady w danym miesiącu będą pomniejszać sumę za kolejny miesiąc.

DANE DO DOKONANIA PRZELEWU:

W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc za który jest wpłata.

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 651240 4230 1111 0011 1059 4234

Restauracja Frykas Sławomir Karcz

ul. Krakowska 31

32-065 Krzeszowice

Cena obiadów:

Zupa, drugie danie, kompot – 13,50 zł.

Drugie danie, kompot – 12,00 zł.

Zupa – 3,00 zł.