Pierwszy dzień wizyty uczniów z klasy 7a w zaprzyjaźnionej szkole w Chraštice

Pierwszy dzień wizyty uczniów z klasy 7a w zaprzyjaźnionej szkole w Chraštice🇵🇱🇨🇿Základní škola a mateřská škola Chraštice

Dzień rozpoczął się od ciepłego przywitania przez dyrekcję i uczniów szkoły gospodarza. Uczniowie naszej klasy 7a mieli okazję zwiedzić szkołę, co dało im lepszy wgląd w codzienne życie i naukę ich rówieśników w Czechach.

Po zwiedzaniu, odbyły się zajęcia integracyjne, które miały na celu nie tylko zbliżenie uczniów z obu krajów, ale także praktyczne używanie języków: czeskiego, polskiego i angielskiego. Zajęcia te obejmowały różne gry zespołowe i zadania wymagające współpracy oraz komunikacji w wymienionych językach, co stanowiło doskonałą okazję do praktyki językowej i zrozumienia kulturowego.

Pierwszy dzień zakończył się wspólnym posiłkiem, gdzie uczniowie mogli dalej rozmawiać i nawiązywać nowe znajomości. Atmosfera była przyjazna i pełna entuzjazmu, co przyczyniło się do sukcesu tego integracyjnego dnia.

https://www.facebook.com/share/p/iofAHSypSL413J59/?mibextid=WC7FNe