ZASTĘPSTWA

18.12.2020 Piątek
R.Chochół
1.VIA-zajęcia odwołane
2.VIC-zajęcia odwołane
3.VIIIA-zajęcia odwołane
4.VIIIA-zajęcia odwołane
M.Kliś
Zajęcia indywidualne -zajęcia odwołane
2.VIIA-zajęcia odwołane
3.VIIB-zajęcia odwołane
4.IVC-zajęcia odwołane
5.VIID-zajęcia odwołane
6.VIB-zajęcia odwołane

21.12.2020 poniedziałek
M.Kliś
3.VIC-zajęcia odwołane
4.VA-zajęcia odwołane
5.VA-zajęcia odwołane