Samorząd Szkolny na rok szkolny 2020/2021 wybrany

 1. Samorząd Szkolnej Rady Uczniowskiej przy Szkole Podstawowej nr. w Krzeszowicach działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty oraz Statutu Szkoły oraz Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły. Jest organizacją niezależną,a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
 3. Samorząd Uczniowski jest jednym z czterech organów szkoły powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły,Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

Plan pracy Szkolnej Rady Uczniowskiej powstaje na podstawie propozycji uczniów wszystkich klas. Ma charakter otwarty, jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany w miarę potrzeb i napływu nowych inicjatyw. Jest realizowany we współpracy z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Szkolna Rada Uczniowska w okresie trwania pandemii SARS-COVID-19 swoją działalność będzie prowadziła w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora  Sanitarnego obowiązujące na terenie całej szkoły.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej i jego zastępca
 2. Szkolna Rada Uczniowska
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczącą Szkolnej Rady Uczniowskiej w roku szkolnym2020/2021 została Róża Drzewniak z klasy VII D.
Skład Szkolnej Rady Uczniowskiej:

Klasa IV A:

 1. Kwarciak Hanna
 2. Konieczna Joanna
 3. Borcz Anna

Klasa IV B:

 1. Dudek Julia
 2. Gancarczyk Tomasz

Klasa IV C:

 1. Cuder Kamil
 2. Więcek Krystyna
 3. Świerczyna Maja
 4. Styrylska Zofia

Klasa V A:

 1. Zdziech Jakub
 2. Radwański Tomasz

Klasa VI A:

 1. Róg Mateusz
 2. Wincenciak Kacper

Klasa VI B:

 1. Gajda Zofia
 2. Knapczyk Kalina
 3. Gałosz Dobromiła
 4. Górska Aleksandra

Klasa VI C:

 1. Stanek Adam
 2. Latała Piotr
 3. Tarko Zofia
 4. Zając Bartek

Klasa VI D:

 1. Tadeusz Julia
 2. Soska Lilianna
 3. Hochół Krzysztof

Klasa VII A:

 1. Kowalski Oskar
 2. Stokłosa Angelika
 3. Łagan Julia

Klasa VII B:

 1. Skrzydłowska Maja
 2. Wiącek Natalia

Klasa VII C:

 1. Szczepanik Filip
 2. Kurdziel Ada
 3. Wyporska Wiktoria

Klasa VII D:

 1. Rozmus Alicja
 2. Strzebońska Emilia
 3. Drzewniak Róża

Klasa VIII A:

 1. Gąsior Sandra

Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej: Renata Nowak