Harmonogram odbioru podręczników

HARMONOGRAM ODBIORU PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS. Dla każdej klasy przeznaczone jest 30 minut.Uczniowie z opiekunem czekają przed świetlicą szkolną, do której wchodzi 5 uczniów. Klasy powinny mieć przygotowane listy uczniów z danego oddziału. WTOREK 01 września podręczniki odbierają klasy pierwsze. ŚRODA 02 września1. 8.00-8.30 klasa IVA2. 8.30-9.00 klasa VA3. 9.00-9.30 klasa VI A4. 9.30-10.00 klasa … Czytaj dalej

Procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

PODSTAWA PRAWNA: 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 2. Niniejsza procedura określa organizację pracy szkoły od 1 września 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań, które zminimalizują możliwość … Czytaj dalej

Informacje dotyczące pracy szkolnej biblioteki w roku szkolnym 2020/2021

Biblioteka szkolna w okresie trwania pandemii COVID 19 będzie funkcjonowała na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia,Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej. OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW: 1. Do pomieszczeń biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji.2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. … Czytaj dalej

Parki Krajobrazowe Małopolski: prezentacja prac w ramach projektu koła biologicznego i turystycznego

Grupa uczniów naszej szkoły – uczestników Koła Biologicznego i Turystycznego pod opieką Pani Magdaleny Małochy zrealizowała projekt popularyzujący wiedzę na temat Parków Krajobrazowych Małopolski. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi informacjami dotyczącymi bliskich nam miejsc – godnych zobaczenia. Wszystkie prezentacje można pobrać i obejrzeć po kliknięciu na obrazek lub w link pod nim. Zapraszamy !!!

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice uczniów, rozpoczynamy nowy rok szkolny, niestety nadal w atmosferze pandemii. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i sytuacją epidemiczną w naszym powiecie rozpoczynamy edukację stacjonarną w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Procedurę bezpiecznego pobytu ucznia w szkole prześlą wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny wszystkim rodzicom i proszę uprzejmie o odebranie wiadomości (jako potwierdzenie zapoznania się z dokumentem). … Czytaj dalej