WAŻNE: Zarządzenie Dyrektora SP1 Krzeszowice z dnia 12.10.2020

Od dnia 13.10.2020 rbezwzględny zakaz wstępu na teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach z powodu narastającego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem osób niebędących pracownikami szkoły.

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVIT-19 w Gminie Krzeszowice odwołuję ślubowanie klas pierwszych na hali sportowej.
Uroczystość zostaje przeniesiona do sal lekcyjnych z wychowawcą godz.9.00.

Jednocześnie informuję, że obecność uczniów w dniu 14 października 2020 r. (Święto Edukacji Narodowej) w szkole nie jest obowiązkowa.
Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej w godz. od 7.00 do 17.00 .

Ryszard Piotrowski
dyrektor