Wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania opracowane we współpracy z Radą Rodziców SP1 Krzeszowice

W ramach prac komisji przedstawicieli Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej opracowano zestaw wytycznych, w oparciu o które organizowane będzie nauczanie zdalne. W przypadku jego ponownego wprowadzenia: 1. Jedyną platformą, w oparciu o którą będzie prowadzone zdalne nauczanie, jest program Microsoft Teams. Jedynym organizatorem zajęć pozostają nauczyciele. Zajęcia będą umieszczone w terminarzu Teams. Korespondencja z rodzicami, … Czytaj dalej