Organizacja pracy szkoły od dnia 31 maja 2021

Od dnia 31.05.2021 r. uczniowie wszystkich klas będą uczyć się stacjonarnie w szkole. Przypominamy, że na terenie szkoły nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19.

1. Na teren szkoły uczniowie wchodzą  według poniższego harmonogramu (obowiązuje tylko uczniów przychodzących na zajęcia lekcyjne na godz. 8.00)

Klasy: I A, I B, I C, II A, II B, II C, III A, III B, III C, IV A, IV B, IV C, V A, VI C – wejście główne

Klasy : VI A, VI B, VI D, VII A, VII B, VII C, VII D, VIII A – wejście od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzeszowicach

Uczniowie wszystkich klas po zakończeniu zajęć lekcyjnych wychodzą ze szkoły głównym wejściem.

2. W budynku szkoły, na parterze każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce i w przestrzeni społecznej ma obowiązek zasłaniać usta i nos maseczką.

3. W szczególnych przypadkach rodzice oraz osoby trzecie wchodzące na teren szkoły mają obowiązek:

– uzyskać zgodę dyrektora lub z – cy dyrektora na wejście do szkoły;

– zdezynfekować ręce;

– zasłonić usta i nos;

– wpisać się w księgę wejść i wyjść.

4. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o zachowanie dystansu społecznego przez wchodzących do szkoły uczniów.

5. Odbiór dziecka przez inne osoby niż rodzice odbywa się wyłącznie na podstawie upoważnienia rodzica i podpisanego przez osobę odbierającą oświadczenia RODO.

6. Rodzice oczekują na dziecko przed drzwiami wejściowymi, do których o wskazanej godzinie odbioru odprowadzi je pracownik.

7. Klasy będą przebywać w stałej sali z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

8. Uczniowie nie mogą przynosić różnych przedmiotów lub zabawek z domu do szkoły.

9. Podczas dowozu i odwozu uczniów obowiązują zasady jak w transporcie publicznym, czyli przebywając w busie wszyscy mają ubrane maseczki. 

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW DO SZKOŁY

Przywóz uczniów do szkoły z pierwszego przystanku o godz. 720 (Żary). Odwozy o godz. 1245 i 1445.

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna od godz. 7.00 do 17.00

OBIADY!!!

Obiady dla uczniów klas IV – VIII, których rodzice złożyli deklarację zapisu ucznia na posiłek (w październiku 2020r.) będą od dnia 01.06.2021 r. do 18.06.2021 r. Przypominam, że codziennie do godz. 900 można odwołać obiad dla dziecka nieobecnego w szkole. Proszę nie wpłacać pieniędzy za obiady bez wcześniejszej informacji na dzienniku elektronicznym od Pani Sylwii Węgierskiej z sekretariatu szkoły.

04.06.2021 R. DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przypominam, że dzień 04.06.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

WYWIADÓWKI W DNIU 02.06.2021 R.

W dniu 02.06.2021 r. w godzinach ustalonych przez wychowawców odbędą się wywiadówki on-line na których zostaną przedstawione proponowane oceny końcowe z przedmiotów i zachowania.