Ogólnopolski konkurs dla uczniów zorganizowany w ramach Programu Edukacyjnego BE.EKO

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym w ramach Programu Edukacyjnego BE.ECO. Celem konkursu jest promowanie tematyki ochrony środowiska i promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie video promującego: Mój pomysł na eko działanie w domu, szkole lub społeczności lokalnej.  Uczestnik przygotowuje krótkie video (np. telefonem), którego czas projekcji nie przekracza 60 sekund (rozdzielczość i proporcje obrazu: 1080p: (1920px x 1080px), 720p: (1280px x 720px); maksymalny rozmiar pliku 200 MB; akceptowany format pliku: avi, mov, mp4, mpg, mpeg. W przygotowanym video musi być podana (w dowolnej formie) – nazwa projektu BE.ECO .

Zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć w dn. 1-8 marca 2022 (do godz. 23.59) na adres email be.eco@digitaluniversity.pl z tytułem wiadomości „Konkurs dla uczniów BE.ECO”.

 Zgłoszenie Konkursowe musi zawierać:

  • pracę konkursową
  • skan wypełnionego i podpisanego “Oświadczenia opiekuna prawnego autora pracy” (załącznik numer 1) oraz „Zgody opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych” (załącznik numer 2).

Szczegółowe informacje u Pani Anny Wentrys-Kurdziel