MISTRZOWIE POLSKI!!!

Natalia Ziębińska (8d), Maciej Rabijasz (8c) i Piotr Rabijasz (7b)

zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Finale Konkursu o Parkach Krajobrazowych Polski.

Reprezentując województwo małopolskie pokonali uczestników z całej Polski. OGROMNE GRATULACJE i PODZIĘKOWANIA ZA ROZSŁAWIANIE NASZEJ SZKOŁY.

Opiekunem dydaktycznym mistrzowskiej drużyny jest Pani Magdalena Małocha we współpracy z Panem Kamilem Jarzęckim