Nasza szkoła realizuje projekt europejski Erasmus+

Zespół nauczycieli naszej szkoły wraz z całą społecznością szkolną realizuje unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. 

Nauczyciele w naszej szkole sporządzili wniosek aplikacyjny, który został oceniony przez komisję Narodowej Agencji najwyżej w Polsce na 100 pkt.

Jest to niewątpliwie znakomita szansa na rozwój i promocję naszej szkoły a także realizację wielu działań, które przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy naszej szkoły oraz do stworzenia wielu szans w obszarze integracji edukacyjnej z innymi krajami Unii Europejskiej.