Piątek 13-go nie musi być pechowy! 

W przededniu Dnia Komisji Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole uroczysty apel, podczas którego do społeczności szkolnej przyjęliśmy kolejnych pierwszoklasistów.  Uroczystość rozpoczął przemówieniem Pan Dyrektor Sławomir Burek. Przypomniał okoliczności powstania KEN i podkreślił, jak wielką rolę w życiu człowieka pełni edukacja. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie atmosfery w naszej szkole. Do życzeń i … Czytaj dalej