Piątek 13-go nie musi być pechowy! 

W przededniu Dnia Komisji Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole uroczysty apel, podczas którego do społeczności szkolnej przyjęliśmy kolejnych pierwszoklasistów. 

Uroczystość rozpoczął przemówieniem Pan Dyrektor Sławomir Burek. Przypomniał okoliczności powstania KEN i podkreślił, jak wielką rolę w życiu człowieka pełni edukacja. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie atmosfery w naszej szkole.

Do życzeń i podziękowań przyłączyli się także przedstawiciele Rady Rodziców. 

Najważniejszym wydarzeniem – pełnym emocji i wzruszeń – było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach. Zanim to jednak nastąpiło, dzieci przeszły „śpiewająco” egzamin potwierdzający gotowość  
do bycia pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Po złożeniu przysięgi przez pierwszoklasistów i pasowaniu, uczniowie wszystkich klas udali się wraz ze swoimi wychowawcami do sal, by dalej świętować ten wyjątkowy dzień. 

Dziękujemy paniom : Agacie Czesak, Joannie Głuc, Ewie Mastalerz,  
Annie Wentrys – Kurdziel i Agnieszce Żak za przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości.