V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające zabytki z najbliższej okolicy zamieszkania, które zostały zapomniane, a warte są ocalenia.

· Technika prac: dowolna – praca płaska na papierze

· Format prac: A3

· Praca powinna mieć przyklejone na odwrocie OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna i nauczyciela

Prace należy składać do 21 listopada 2023r. w sekretariacie SP nr 1 w Krzeszowicach.