AKTUALNOŚCI 2019 / 2020

KIERMASZ CHARYTATYWNY

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

DNIA 04 LISTOPADA RUSZYŁ W NASZEJ SZKOLE „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

REGULAMIN DOTYCZĄCY LOSOWANIA „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
 
1. „SZCZĘŚLIWY NUMEREK” JEST LOSOWANY AUTOMATYCZNIE PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY. LOSOWANIE OBEJMUJE WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
2. LOSOWANIE ODBYWA SIĘ CODZIENNIE O GODZ 7.45
3. JEŻELI UCZEŃ JEST NIEOBECNY, A ZOSTANIE WYLOSOWANY JEGO NUMEREK, TRACI MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA GO.
4. UCZEŃ, KTÓREGO NUMER WYLOSOWANO, JEST ZWOLNIONY W DANYM DNIU Z:

  •  ODPOWIEDZI USTNEJ NA OCENĘ
  • Z PISANIA NIEZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI.

JEŻELI UCZEŃ CHCE, MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO ODPOWIEDZI, PISANIA KARTKÓWKI NA OCENĘ, MIMO WYLOSOWANEGO NUMERKA.
5. „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”NIE ZWALNIA OD:

  •  PISANIA ZAPOWIEDZIANYCH LUB PRZEŁOŻONYCH PRAC KLASOWYCH I KARTKÓWEK,
  •  WYKONYWANIA PRAC DOMOWYCH (PISEMNYCH I USTNYCH), Z KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE BYĆ
    OCENIONY

  • AKTYWNEGO UDZIAŁU W LEKCJI (UCZEŃ PODLEGA OCENIE),

6. ODMOWA PRACY W CZASIE ZAJĘĆ LUB PRZESZKADZANIE POWODUJE UTRATĘ PRZYWILEJU „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”(DECYDUJE NAUCZYCIEL DANEGO PRZEDMIOTU).
7. „SZCZĘŚLIWY NUMEREK” NIE BĘDZIE LOSOWANY W TERMINIE TRZECH TYGODNI PRZED KLASYFIKACJĄ PÓŁROCZNĄ I ROCZNĄ

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA NA DZIEŃ DYNI 2019

Świetlica Szkolna organizuje akcję „Zbieramy stare klucze dla Kliniki Budzik”. Jeżeli macie Państwo w domu stare, niepotrzebne klucze, przynieście je do świetlicy szkolnej. Oddamy je na złom, a pieniądze, za pośrednictwem Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych przekażemy fundacji „A kogo” Ewy Błaszczyk wspierającej Klinikę Budzik.

Koordynator akcji: Anna Kulak

W dniu 14.10.2019 roku odbędzie się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze na świetlicy w godzinach od 7.00 – 17.00.

Przywóz uczniów do szkoły odbędzie się o godzinie 08.10 z pierwszego przystanku w Żarach, odwóz o godzinie 11.15.